Obchodní podmínky

OBECNÉ PODMÍNKY

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Záruční lhůty a nároky z vad se řídí zákonem. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené jakoukoliv živelnou událostí, nesprávným používáním či skladováním výrobku,mechanickým poškozením nebo používáním výrobku v rozporu s jeho účelem. U věcí prodávaných se slevou se záruka nevztahuje na vady, pro které byla sjednána nižší cena.

REKLAMACE A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Reklamované zboží zasílejte na adresu:

IG-LES, s.r.o., Průběžná 181, 251 67 Pyšely.

Spolu s vytknutím vady uveďte kontakt, telefon, e-mail nebo adresu, kam si přejete zaslat vyměněný výrobek či vyjádření. Připojte doklad o zakoupení, tj. fakturu, účtenku (postačí kopie). Jestli byly součástí balení i výrobky, které nejsou vadné, nezasílejte je. Pokud je zboží zasíláno poštou, je vhodné toto zboží pojistit. Vaše dotazy ohledně reklamací směřujte na email: info@cahors.cz. V případě, že Vám do dvou pracovních dnů neodpovíme, kontaktujte nás, prosím, na našich dalších kontaktech uvedených na naší webové stránce.

Dotaz by měl obsahovat:

  • označení zákazníka
  • druh reklamovaného zboží
  • popis vady
  • datum zaslání, popř. číslo balíku
  • kontakt na Vás (email, příp. telefonní číslo)

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Po odeslání objednávky obdržíte automatické potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu. Když tento e-mail neobdržíte, zkontrolujte, zdali nebyly zadány chybné údaje. V případě, že zadané údaje byly správné, přesto jste objednávku neobdrželi, kontaktujte nás na náš e-mail: info@cahors.cz nebo v běžných pracovních hodinách na dalších kontaktech uvedených na webové stránce. Po odeslání zboží z našeho skladu obdržíte další e-mail s upřesněnou dobou dodání.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškerá osobní data, která budou zadána do objednávky, slouží jen pro správné doručení objednaného zboží. Nebude s nimi nakládáno jiným způsobem a nebudou poskytnuta třetí osobě.

SHODA PRODUKTŮ

Etikety výrobků zobrazených na přiložených obrázcích jsou pouze informativní a nemusí se shodovat ve všech bodech se skutečně dodávanými etiketami, ale obsah balení je vždy stejný a garantovaný.

CENY A OBJEM OBJEDNÁVEK

Uvedené ceny na našich stránkách jsou koncové, včetně DPH. Minimální objem objednávky je 6 lahví, které však nemusí být stejného druhu. K ceně bude připočteno dopravné podle aktuálních tarifů v sekci doprava na těchto stránkách.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Byla-li koupě zrealizována prostřednictvím komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Pokud však budete vracet zboží, žádáme o vrácení v kvalitním obalu, originálně zabalené, tak jak jste jej převzali, a to zpět na naši adresu. Zboží poškozené či otevřené zakládá právo prodejce požadovat náhradu.

STORNA OBJEDNÁVEK

Vaši objednávku můžete stornovat do dvou hodin od vytvoření objednávky e-mailem s označením v předmětu: storno objednávky č............ na náš e-mail: info@cahors.cz.
Právo na storno Vám vzniká i v případě, že z naší strany nebude dodržen dojednaný termín dodání, nebo zboží nebude dostupné v dohodnuté době.

VELKOOBCHOD

Velkoodběratelům dodáváme vína za individuálně upravených podmínek podle uzavřené Kupní smlouvy nebo Rámcové kupní smlouvy.